Triduum Paschalne 2020

Przystrojony Kościół w Szymanowie na Triduum Paschalne 2020.