Triduum Paschalne 2019

Przystrojony Kościół w Szymanowie na Triduum Paschalne 2019.