Triduum Paschalne 2016

Przystrojony Kościół w Szymanowie na Triduum Paschalne 2016.