Remont: odwodnienie wokół kościoła 2019

Kolejny etap remontu – wykonanie odwodnienia kościoła – drenaż i odpływ z rynien.