Historia Kościół

Kościół filialny p.w. św. Jadwigi ujęty w roku 1335 w grudniowym rejestrze zabytków prowincji śląskiej, ułożonym przez Nuntiusa Galharda. Rodowód kościoła jest starszy, gdyż wspomina się, że w 1274 roku na święto pontyfikacji królowej Jadwigi kościół wraz z plebanią oraz wioską już istniał. Budowniczym kościoła był osiedlony tu na polecenie klasztoru w Henrykowie Szymon i stąd też nazwa miejscowości - Simonis Villa - wieś Szymona. Fundatorką kościoła była księżna Jadwiga, żona Henryka Brodatego, a matka Henryka Pobożnego.

 

Kościół murowany, który stoi do dzisiaj, został wybudowany w 1498 roku na miejscu wcześniejszego, drewnianego kościoła. Plac wokół kościoła otoczony jest murem z żelazną bramą wejściową. Na placu stoi kapliczka pokutna z piaskowca, na niej data: 1498r. Plac wokół kościoła był wcześniej miejscem pochówku, jednak od 1945r. pochówki odbywają się na cmentarzu w Dobromierzu.

Podczas wojny trzydziestoletniej kościół został spalony. W roku 1680 wyremontowano jedynie chór do nabożeństwa, natomiast główna nawa kościoła była ciągle w ruinie. Dnia 23.0.1698r. zawaliła się wieża kościoła, co zmusiło wiernych do wybudowania nowej dzwonnicy tuż przy wejściu od północnej strony i w 1701r. wciągnięto tu dzwon pochodzący z 1680r. W roku 1777 odnowiono prezbiterium. W roku 1838 kościół wraz z główną nawą został wyremontowany i udostępniony ogółowi wiernych. W 1886r. odnowiono wnętrze kościoła, o czym wrocławski historyk kościołów H. Hoffman w "Historii kościołów na Dolnym Śląsku" napisał: "Chór ma sklepienie krzyżowe, ołtarz wraz z obrazem św. Jadwigi powstał w 1886r., nawa główna ma płaskie nakrycie dachu. Na dzwonie i na chorągiewce na dachu znajdują się inskrypcje wskazujące na braci Christopha i Adalberta Von Warnsdorf panów dziedzicznych na Szymanów i Jaskulin". Reformacja objęła Szymanów jeszcze w I połowie XVIw. Prawdopodobnie patronujący kościołowi ówczesny właściciel majątku w Szymanowie Von Zedlitz po zgonie ostatniego księdza katolickiego powołał luterańskiego kaznodzieję, którym był od roku 1547 Jakub Knothe. Kościół powrócił ponownie w ręce katolików w 1654r., przy czym początkowo i na krótko należał do parafii w Strzegomiu, potem w Olszanach, aby ostatecznie przejść do parafii w Do bromierzu.

Po 1945r. kościół był własnością państwa. Ponownie powrócił na własność parafii w 1968r. W międzyczasie zniknął bezpowrotnie dzwon z dzwonnicy. Po roku 1968 przeprowadzono remonty poszczególnych fragmentów kościoła (dach, częściowe wnętrze, ławki) aż do kompleksowego remontu w 1999r., po którym kościół został poświęcony 2.10.1999r. przez bp. pomocniczego Stefana Regmunta. Teraz kościół jest pięknie odnowioną bryłą. Odnowiona również jest dzwonnica oraz mur okalający kościół.